Καλλιτέχνες

Ζιάκα Μαρία

Γεννήθηκε στη Πρέβεζα. Σπούδασε ζωγραφική στην Accademia

di Belle Arti στη Φλωρεντία. Συνέχισε στις σχολές Byam Shaw

ζωγραφική και χαρακτική, City and Guilds of London Αrt school

ζωγραφική και παρακολούθησε διακοσμητική στο Hammersmith

– Chelsea στο Λονδίνο.

 

Έχει πραγματοποιήσει αρκετές ατομικές και έχει λάβει μέρος σε

πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved