Καλλιτέχνες

Βάγιας Μάκης

Γεννήθηκε στην Ασμάρα Ερυθραίας. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο

Πάτρας (τμήμα πολιτ. μηχανικών), στη σχολή Πετρά (ζωγραφική)

και στη Σχολή Καλών Τεχνών Νορβηγίας.

 

Έχει λάβει μέρος σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Έργα του

βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου

Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved