Καλλιτέχνες

Τσιροπούλου Άντα

Σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική και μικρογλυπτική σε μπρούτζο

στην Α.Σ.Κ.Τ. της Φλωρεντίας. Παρακολούθησε μαθήματα πειρα-

ματικής αισθητικής και παιδαγωγικής στη Φλωρεντία όπου έχει

λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις.

 

Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε. Έχει παρουσιάσει έργα της σε πολλές

ατομικές εκθέσεις.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved