Καλλιτέχνες

Τσακνιά Εύη

Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ecole

Nationale Superieure des Beaux Arts, στο Παρίσι, 1981-84 και

συνέχισε τις σπουδές της με μαθήματα λιθογραφίας και τεχνικών

εκτύπωσης στη Μαδρίτη.

 

Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις ζωγραφικής, εικονογράφησης και

κόμικς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved