Καλλιτέχνες

Στραβοράβδης Πέτρος

Γεννημένος στην Κέρκυρα το 1949 , ιδρυτικό μέλος της "Αίθουσας

Τέχνης Κέρκυρας", σκηνογράφος σε περισσότερες από δέκα παρα-

στάσεις, εικονογράφος σε πολλά βιβλία και με παρουσίαση δεκάδων

εκθέσεων στην Ελλάδα και Ιταλία.

 

Γοητεύεται από τα παλαιά κτίρια της γενέτειράς του Κέρκυρας και

την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα.

Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε. (Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας).

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved