Καλλιτέχνες

Στεφανίδη Φωτεινή

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή

Καλών Τεχνών της Αθήνας. Παράλληλα ασχολήθηκε με την χαρα-

κτική και τον σχεδιασμό βιβλίου καθώς και με επιμέλειες εκδόσεων

στο σύνολό τους.

 

Από το 1988 έχει πραγματοποιήσει δεκατρείς ατομικές εκθέσεις

ζωγραφικής, χαρακτικής και εικονογράφησης στην Ελλάδα και

Γερμανία.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved