Καλλιτέχνες

Στασινόπουλος Στέργιος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Με τη ζωγραφική ασχολείται από το

1967, ενώ το 1969 παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου

στο φροντιστήριο του Π. Σαραφιανού. Από το 1969 ως το 1972

φοίτησε στο τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης των Σχολών Δοξιάδη.

Από το 1974 ως το 2010 εργάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη ως

υπεύθυνος συντήρησης με ειδικότητα στη φορητή ζωγραφική.

Συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής το 1975 και μετά

από πολλά χρόνια εμφανίζεται με μία αναδρομική έκθεση στη Θεσ-

σαλονίκη το 2011.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved