Καλλιτέχνες

Μιχάλη Αλεξάνδρα

Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών στον

τομέα ζωγραφικής με άριστα. Έχει συμμετάσχει στα Masterclasses

της Biennale του Maastricht. Έχει διδάξει σε ιδιωτικά σχολεία, έχει

σπουδάσει ψηφιδωτό στο εργαστήριο Κολέφα και έχει συνεργαστεί

με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία βυζαντινών εικόνων.

 

Έχει πραγματοποιήσει αρκετές ατομικές και έχει λάβει μέρος σε

πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved