Καλλιτέχνες

Μαυρομμάτη Καίτη

Η Καίτη Μαυρομμάτη γεννημένη στην Αλεξάνδρεια με σπουδές στην

Ελλάδα και στο Παρίσι, έχει κάνει 9 ατομικές εκθέσεις, και έχει

εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε τρείς διεθνείς εκθέσεις.

 

Το 1982 επιλέχθηκε στους 10 Έλληνες ζωγράφους για την έκθεση

της Ε.Ο.Κ. ”Νέοι Ευρωπαίοι Καλλιτέχνες”.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved