Καλλιτέχνες

Κοτσώνης Μίλτος

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1965. Σπούδασε στη Σχολή Καλών

Τεχνών στο τμήμα ζωγραφικής και στο Facultad de Bellas

Artes στη Μαδρίτη.

 

Έχει λάβει μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved