Καλλιτέχνες

Κωνσταντίνου Πένυ

Γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Αθήνας. Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus στη Σχολή

Καλών Τεχνών της Σεβίλλης. Είναι απόφοιτη του εργαστηρίου ζωγρα-

φικής του κ.Τριαντάφυλλου Πατρασκίδη και του εργαστηρίου φωτο-

γραφίας του κ.Μανώλη Μπαμπούση.

 

Από το 1999 συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις και συμπόσια στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές

συλλογές.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved