Καλλιτέχνες

Κατσιμάρδος Ανδρέας

Ο ζωγράφος Ανδρέας Κατσιμάρδος γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα,

όπου ζει και εργάζεται. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδος. Έχει πραγματοποιήσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις

και έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από εξήντα ομαδικές εκθέσεις.

 

Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές Συλλογές, τόσο στην

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved