Καλλιτέχνες

Γκάρστεα Ελένα

Γεννήθηκε το 1961 στο Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Καθηγήτρια στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μολδαβίας, στο Τμήμα

Γραφικών Τεχνών, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λιθογραφίας της

Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών της Μολδαβίας. Εργάστηκε ως

γραφίστρια στον Εκδοτικό Οίκο "ARC", Κισινάου. Καθηγήτρια στο

Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου "Ι. Creanga", σχολή

"Fine Art and Design». Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις,

διεθνή συμπόσια ζωφραφικής και χαρακτικής και διαγωνισμούς σε

χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει πολλές

ατομικές εκθέσεις.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved