Καλλιτέχνες

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1966. Πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής

από τον Σπύρο Kουρσάρη.

1985 – 1990 Σπούδασε στην Aνώτατη Σχολή Kαλών Tεχνών της

Aθήνας, ζωγραφική με δάσκαλο τον Δημήτρη Mυταρά και χαρακτική

με δάσκαλο τον Θανάση Eξαρχόπουλο.

Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

Έχει πραγματοποιήσει 10 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε

πολλές ομαδικές.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved