Καλλιτέχνες

Μπαϊκούσης Χρήστος

Ο Χρήστος Μπαϊκούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Έχει

πραγματοποιήσει τέσσερις Ατομικές Εκθέσεις και έχει λάβει μέρος

σε πολλές ομαδικές.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved