Καλλιτέχνες

Ανδρικόπουλος Νικόλας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και σπούδασε (1973-1976) στο

Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Κ.Τ.Ε.). Έχει λάβει μέρος σε

πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

 

Από το 1994 έως σήμερα, έχει εικονογραφήσει 72 βιβλία για παιδιά.

Τα 8 από αυτά δικής του συγγραφής. 7 από τα βιβλία που εικονογρά-

φησε μεταφράστηκαν στο εξωτερικό (Ιαπωνία, Κορέα, Πορτογαλία,

Δανία, Κίνα).

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved