Καλλιτέχνες

Ανδρειάδου Τζούλια

Σπούδασε ζωγραφική με τον Κώστα Ηλιάδη (Αθήνα 1956-59), τον

André Lhôte και στην Ecole des Beaux-Arts (Παρίσι 1959-60). Έχει

κάνει δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

(1968-1999).

 

Από το 1960 έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από εκατό ομαδικές

εκθέσεις.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved