Καλλιτέχνες

Αναστασίου Μαρία

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 1981 από το Oικονομικό

Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1991 παίρνει το πτυχίο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών

Τεχνών της Αθήνας. Δάσκαλός της ήταν ο Δημ. Μυταράς.

Παράλληλα παρακολούθησε το τμήμα Χαρακτικής της Α.Σ.Κ.Τ. με

δάσκαλο τον Θ. Εξαρχόπουλο.

1992 – 1994 Συνεχίζει με επιτυχία τις σπουδές της στο Παρίσι.

Έχει πραγματοποιήσει 11 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος

σε πολλές ομαδικές. Έργα της βρίσκονται στο Υπουργείο Πολιτισμού

και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

Copyright © 2012 Chryssothemis Gallery. All rights reserved